به نام خداوند لوح و قلم

 

برای تایید اولیه مقاله هزینه ای دریافت نمی شود. پس از تایید اولیه، مبلغ 250,000 تومان بابت داوری و ضمانت انجام تعهدات از نویسنده دریافت می شود. 

جهت ارسال مقاله رجالی به وبگاه rejal.mfeb.ir مراجعه نمایید.

جهت ارسال مقاله فقهی به وبگاه taejtehad.mfeb.ir مراجعه نمایید.

 

جهت دریافت کد شناسایی نویسندگان (کد ارکید) به صورت رایگان این فایل را دانلود نمایید.

 

می توانید با ارسال پیام از طریق ایتا به taejtehad_mfeb@ با دفتر مجله ارتباط بگیرید.

 

 

شماره جاری: دوره 6، شماره 6، 1402، صفحه 1-190 

‌واکاوی جایگاه «الغای خصوصیت» در استنباط

صفحه 155-182

سید علی یحیی زاده فیروزآباد؛ محسن پوراکبر کرانی


ابر واژگان