واکاوی کاربردهای اصل عملی استصحاب در دانش رجال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش پژوه مدرسه فقهی امام محمدباقر ع

چکیده

اصل استصحاب از پرکاربردترین اصول عملی است. علاوه بر دانش فقه، جایگاه و کاربرد استصحاب در دانش رجال نیز درخور توجه و چشمگیر است. دراین‌خصوص لزوم وجود اثر شرعی برای مستصحب، نقش کلیدی داشته و می‌تواند کاربست استصحاب را در رجال، تحت‌تأثیر قرار دهد. هدف مقالۀ حاضر، بررسی تأثیر استصحاب برای فهم معنای ثقه، حالات شخصی راویان، وثاقت و تضعیف راویان، نظریۀ اصالة العداله، استصحاب باورهای رجالی فقیهان و استصحاب وثاقت یا ضعف در فرض تعارض دو سخنِ یک رجالی است. غفلت از ضرورت توجه به تأثیر مستقیم استصحاب در موارد یادشده، گاهی باعث خطای فقیه و رجالی در نتیجه‌گیری می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

تحلیل تطبیقات أصل الاستصحاب فی علم الرّجال

نویسنده [العربیة]

  • سید رضا حسنی
دانش پژوه مدرسه فقهی امام محمدباقر ع
چکیده [العربیة]

یعتبر أصل الاستصحاب من أکثر الأصول العملیّة تطبیقاً. بالإضافة إلى علم الفقه، فإنّ مکانة الاستصحاب وتطبیقه فی علم الرّجال جدیر بالملاحظة أیضاً. فی هذا الصدد، تلعب ضرورة وجود تأثیر شرعی على المستصحَب دوراً رئیسیّاً ویمکن أن تؤثّر على استخدام الاستصحاب فی الرّجال. الغرض من هذا المقال هو التحقیق فی أثر الاستصحاب فی فهم معنى الثقة، أحوال الرّواة الشخصیّة، وثاقة الرّواة وإضعافهم، نظریة أصالة العدالة، استصحاب المعتقدات الرّجالیّة للفقهاء، واستصحاب  الوثاقة أو الضعف فی افتراض التّعارض بین کلمتین من رجالی واحد. إنّ إهمال ضرورة الانتباه إلى الأثر المباشر للاستصحاب فی الموارد المذکورة یؤدّی أحیاناً إلى خطأ الفقیه والرّجالی فی  الاستنتاج.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • الاستصحاب
  • الوثاقة
  • الإضعاف
  • أصالة العدالة
  • الثقة