اصول اخلاقی انتشار مقاله

منشور اخلاقی دوفصلنامه علمی پژوهشی تااجتهاد

 نویسندگان و ارکان نشریه اعم از مدیرمسئول، سردبیر، اعضای هیئت تحریریه، مدیر داخلی، ویراستار و صفحه آرا تابع قوانین و  منشور اخلاقی نشریه می‌باشند.

1. قوانین مالکیت فکری، ادبی و هنری بایستی توسط نشریه رعایت گردد و حق افراد در هنگام انتشار محفوظ باشد.

2. اطلاعات شخصی نویسندگان برای تمامی افرادی که به آن دسترسی دارند می بایست کاملاً محرمانه باشد و در هر زمانی از آن محافظت گردد.

3. وظایف داوران:

- کمک به تصمیم گیری هیئت تحریریه

داوران در بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات، به سردبیر و اعضای هیئت تحریریه کمک می نمایند. داوران از طریق اعضای هیئت تحریریه با نویسنده مقاله در ارتباط هستند و  به بهبود و ارتقاء کیفی و محتوایی مقالات کمک می نمایند.

- سرعت عمل

داوران بعد از بررسی اولیه، بلافاصله سردبیر نشریه را در جریان نتیجه آن قرار می دهند.

- محرمانه بودن اطلاعات

کلیه اطلاعات موجود در مقالات می بایست برای داور، محرمانه تلقی شده و داور در حفظ آن بکوشد.

- داوری با ارائه مستندات و استدلال‌های علمی و شفاف

 داوری مقالات می بایست بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی باشد. داور نظرات و مطالب خود را به صورت مکتوب از طریق سامانه نشریه برای سردبیر ارسال می نماید. داوران نباید براساس سلیقه و عقاید غیرعلمی مقالات را داوری نمایند.

- توجه به منابع استفاده شده در مقاله

اطلاعات کتابشناسی همه مطالب و نتایج تحقیقات استفاده شده در مقاله باید در قسمت منابع مقاله آورده شود و داور به آن ها توجه داشته باشد.

عدم داوری مقالات با مقاصد شخصی

4. وظایف نویسندگان:

- ارائه مقالات علمی و استاندارد

نویسندگان، مقالات خود را به صورت علمی و منسجم، مطابق استاندارد نشریه و دستورالعمل نگارش آماده می کنند. داده ها به صورت صحیح گزارش می شود. از طریق ارجاع دهی کامل، حقوق سایر اشخاص در مقاله رعایت می شود. از ابراز موضوعات حساس و غیراخلاقی، سلیقه ای و شخصی، نژادی و مذهبی و اطلاعات جعلی و نادرست و ترجمه از آثار دیگران بدون ذکر منبع در مقاله خودداری شود.

- ارائه داده های خام در صورت نیاز

از نویسنده خواسته شود در صورت نیاز داده های خام، مصاحبه‌ها و یا پرسشنامه ها و سایر ابزار به کار رفته در تحقیق را ارائه و معرفی نماید. دسترسی عمومی به این اطلاعات به بهبود کار مقالات کمک می نماید.

- اصالت مقاله ارائه شده

مقالات ارائه شده توسط نویسندگان، می بایست نتیجه و کار خود نویسنده ارائه کننده باشد و هر گونه استفاده از تحقیقات سایر افراد بدون ذکر منبع ممنوع است.

- عدم انتشار همزمان یک مقاله

ارائه همزمان یک مقاله به چند نشریه خلاف قوانین است.

- عدم ارسال و انتشار مقالات پذیرفته شده در سایر نشریات و کنفرانس ها

نویسندگان نباید مقالات پذیرفته شده در سایر نشریات و کنفرانس ها را به نشریه مجددا ارسال نمایند. در موارد خاص، در صورتی که مقاله حداقل40 درصد تغییر کرده باشد با اعلام قبلی نویسنده مسئول و تایید سردبیر مجله قابل بررسی می باشد. همچنین مقالاتی که براساس نظر سردبیر یا داور رد می شوند، نباید مجددا به نشریه ارسال شود.

- ذکر فرد مسئول و همکاران در مقاله و دقت در عدم وجود اسامی غیرمرتبط

فرد مسئول مقاله کسی است که در تهیه، آماده سازی، طراحی و اجرای مقاله سهم عمده را به عهده داشته است و سایر نویسندگان نیز به عنوان همکار در مقاله ذکر می شوند و نویسنده اصلی مقاله می بایست نسبت به وجود نام و اطلاعات تمامی نویسندگان و عدم وجود نامی غیر از نویسندگان مقاله اطمینان حاصل کند. همچنین کلیه نویسندگان باید مقاله را مطالعه و نسبت به ارائه آن به توافق رسیده باشند

- اعلام وجود خطاهای اساسی در مقالات

نویسنده در هر زمانی که متوجه هر گونه خطا و بی‌دقتی در مقاله خود شود، باید نشریه را در جریان آن قرار داده و نسبت به اصلاح آن اقدام و یا مقاله را بازپس گیرد.

5. ارزیابی مخفی دوطرفه:

نشریه یک فرآیند ارزیابی مخفی دوطرفه را دنبال می‌کند که به موجب آن، نویسندگان، داوران را نمی‌شناسند و برعکس. نویسندگان باید به محرمانه بودن فرآیند ارزیابی احترام گذاشته و هویت خود را برای داوران آشکار نسازند و برعکس. برای مثال، مقاله نباید حاوی هر گونه اطلاعات مشمول خودافشایی باشد، به ­طوری­ که داور بتواند نویسنده را شناسایی کند.