اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 39

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مقالات 18
تعداد مشاهده مقاله 259
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 158
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری روز
متوسط زمان داوری روز
متوسط زمان پذیرش -1186 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 4 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 387 روز