بازخوانی منجزیت علم اجمالی در سایه عقل و نقل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

از مراجع عظام تقلید

چکیده

تنجیز علم اجمالی از مسائلی است که تأثیری بسزا در برداشت مسائل فقهی دارد. عقل با تمسک به وجود مقتضی و احراز فقدان مانع، اصولی را به منجزیت علم اجمالی رهنمون می‌کند. اثبات وجود مقتضی در سایۀ قیاس اولویت و اطلاق ادلۀ اوّلی قابل پیگیری است، چه آنکه مقتضای حکم عقل در شبهات بدوی، لزوم احتیاط است، پس به طریق اولی در شبهات مقرون به علم اجمالی، احتیاط لازم است. نیز اطلاق ادلۀ اوّلی شامل معلوم اجمالی بوده و بر لزوم امتثال آن حکم می‌کند. احراز نبود مانع بدین صورت است که با وجود قدرت مکلف بر احتیاط، مانع عقلی برای احتیاط وجود ندارد و ادعای وجود مانع شرعی مثل روایت مسعدة بن صدقه و عبدالله بن سنان بر ترخیص ارتکاب اطراف علم اجمالی، با اشکالاتی مواجه است که مهم‌ترین آنها اختصاص این روایات به شبهات موضوعیه است. آری دیگر اشکالات، مانند ناممکن بودن التزام به مدلول روایات ترخیص و یا تعارض آنها با روایات احتیاط قابل پاسخگویی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

قراءة ثانیة لمنجِّزیة العلم الإجمالی فی ضوء العقل والنقل

چکیده [العربیة]

تنجیز العلم الإجمالی من المسائل التی لها دور کبیر فی فهم مسائل الفقه. فإنّ العقل ـ و من خلال التمسک بوجود المقتضی والتحقق من عدم المانع ـ  یوجّه الأصولی نحو منجّزیة العلم الإجمالی. یستدلّ علی وجود المقتضی بقیاس الأولویة وإطلاق الأدلّة الأوّلیة؛ لأن العقل یحکم بلزوم الاحتیاط فی الشّبهات البدویة فحکمه بلزوم الاحتیاط فی الشّبهات المقرونة بالعلم الإجمالی بطریق أولی. وکذلک إطلاق الأدلّة الأوّلیة یتضمن المعلوم الإجمالی ویفرض ضرورة الامتثال له. ثم إن طریقة إحراز عدم المانع هی أنه لا یوجد مانع عقلی للاحتیاط بعد فرض قدرة المکلَّف علی ذلک. و ما یدّعی من وجود مانع شرعی و هی الروایات المرخِّصة لارتکاب أطراف العلم الإجمالی مثل روایة مسعدة بن صدقة وعبد الله بن سنان ترد علیه إشکالات أهمّها اختصاص تلک الروایات بالشّبهات الموضوعیة.  نعم یمکن الردّ علی سائر المناقشات کاستحالة التمسک بمدلول روایات الترخیص أو تعارضها لروایات الاحتیاط.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • العلم الإجمالی
  • المنجِّزیة
  • الاحتیاط
  • الشبهة المحصورة
  • الشبهة غیرالمحصورة