دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، 1397 
مقدمات مفوّته از دیدگاه آیت‌الله العظمی شبیری‌زنجانی

صفحه 7-22

سید موسی شبیری زنجانی؛ علی رضا اصغری؛ علیمراد مهاجری؛ حسین سنایی


چیستی و جایگاه سیاق در استظهار

صفحه 67-96

مسیح بروجردی؛ حسن رضایی صرمی؛ محمد صادق بدخش