مراتب حکم و کارکردهای آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌پژوه خارج مدرسۀ فقهی امام محمدباقرع

چکیده

تعیین مراتب حکم شرعی از مباحث مهم و اثرگذار حکم شرعی است که دانشیان اصول در این باره اختلاف دارند. صاحب کفایه برای حکم چهار مرتبه بیان کرده است؛ ولی غالب علمای اصول آن را نپذیرفته و بر آن اشکال کرده‌اند. آنان برای حکم شرعی سه یا دو و بلکه یک مرتبه تصور کرده‌اند. این مقاله در صدد است ضمن تبیین دیدگاه‌ها و ارزیابی‌های هر یک به کارکردهای این آرا بپردازد؛ چه آنکه مراتب حکم در ابواب گوناگون اصولی مانند جمع میان حکم ظاهری و واقعی، مقدمه واجب و واجب مشروط تأثرگذار است.
. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

مراتب الحکم و استعمالاتها

نویسنده [العربیة]

  • مرتضی جهانشاهی
دانش‌پژوه خارج مدرسۀ فقهی امام محمدباقرع
چکیده [العربیة]

من المباحث الهامة و الفعالة التی اختلف الأصولیون فیها، هو تعیین مراتب الحکم الشرعی. تبین صاحب الکفایة أربع مراتب للحکم، ولکن خالفه غالب الأصولیین و أشکلوا علیه وتصوروا ثلاث مراتب أو مرتبتین بل مرتبة واحدة للحکم.
یقصد هذا المقال أن یبحث استعمالات هذه النظریات فی ضمن التبیین و البحث عن کل من الآراء؛ نظراً الی أن مراتب الحکم تؤثّر فی أبواب اصولیّة مختلفة مثل الجمع بین الحکم الظاهری و الواقعی، مقدمة الواجب و الواجب المشروط.
. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • الحکم
  • الحکم الشرعی
  • مراتب الحکم