حقیقت مجعول در امارات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش پژوه و مدرس سطوح عالی حوزۀ علمیۀ قم

چکیده

در کتب اصولی در باره مبحث أمارات، نظریات متنوع و متفاوتی دیده می-شود. موضوعِ ماهیت مجعول که از مباحث ذیل عنوان‌های مبحث امارات است، با همین وضعیت مواجه است. مقاله حاضر عهده‌دار بیان و بررسی نظریات مربوط به ماهیت مجعول در باب امارات است. در این مقاله، شش نظریه در خصوص ماهیت مجعول در امارات شناسایی و به اختصار برخی اشکالات هر کدام از این نظریه‌ها، طرح و ارزیابی شده است. نظریه مشهور در این خصوص، نظریه طریقیت است؛ با این توضیح که ماهیت مجعول در باب امارات، طریقیت و کاشفیت آنها به سوی واقع است. در پایان، دو ثمره این بحث در باره جایگزینی امارات با قطع و نیز اِجزای حکم ظاهری از حکم واقعی ذکر شده است. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

حقیقة المجعول فی الأمارات

نویسنده [العربیة]

  • محمد استوارمیمندی
دانش پژوه و مدرس سطوح عالی حوزۀ علمیۀ قم
چکیده [العربیة]

یمکن مشاهدة الکثیر من النظریات المتنوعة والمختلفة فی عملیة معرفة ماهیة المجعول فی الأمارات. وأخذت المقالة هذه على عاتقها مسؤولیة توضیح وبیان ودراسة تلک النظریات ففی خضم هذا السیاق تمّ تشخیص وتسلیط الأضواء على ستة نظریات، وقد جرى طرح وتقیم بعض الإشکالات الواردة فی کلّ واحدة منها بشکل مختصر. ویعتقد من یؤمن بنظریة الطریقیة المشهورة إنّ ماهیة المجعول عنده عبارة عن کاشفیة الأمارات عن الواقع. وفی نهایة البحث والدراسة فی هذا الموضوع تمّ الإشارة الى عملیة إحلال وإبدال الأمارات القاطعة وإجزاء الحکم الظاهری من الحکم الواقعی کثمرة عملیة لهذا البحث. .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • الأمارة
  • المجعول
  • المؤدّی
  • الحجیة
  • المنجزیة والمعذریة